วิธีการทํา Passport แบบง่ายๆ


การทำ Passport มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้:

 1. เตรียมเอกสารสำคัญ:
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตนอื่น ๆ ที่รัฐบาลออกให้
  • รูปถ่าย Passport ที่เป็นขนาดที่ระบุ
  • เอกสารยืนยันที่อยู่ เช่น ใบเสร็จบิลสาธารณูปโภค หรือทะเบียนบ้าน
 2. กรอกแบบฟอร์มขอ Passport:
  • สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์หน่วยงานที่รับสมัคร Passport หรือรับที่หน่วยงานเอง
 3. ส่งเอกสารและแบบฟอร์ม:
  • นำเอกสารและแบบฟอร์มที่กรอกเตรียมไว้ไปยื่นที่หน่วยงานที่รับสมัคร Passport โดยปกติแล้วจะเป็นสำนักงานการรับและออกหนังสือเดินทาง
 4. ตรวจสอบและชำระค่าธรรมเนียม:
  • หลังจากที่คุณยื่นเอกสาร หน่วยงานจะตรวจสอบและแนะนำให้ชำระค่าธรรมเนียม
 5. รอการพิจารณาและออก Passport:
  • หลังจากที่ค่าธรรมเนียมถูกชำระเรียบร้อยและเอกสารถูกตรวจสอบ หน่วยงานจะพิจารณาการออก Passport และในบางกรณีอาจต้องรอเวลา
 6. รับ Passport:
  • หลังจากที่ได้รับอนุมัติและ Passport พร้อมแล้ว คุณจะได้รับ Passport กลับมาจากหน่วยงานที่รับสมัคร

กรุณาทราบว่าขั้นตอนเหล่านี้อาจมีความแตกต่างในแต่ละประเทศและพิธีกรรมการทำ Passport อาจแตกต่างกันไป คุณควรติดต่อหน่วยงานที่รับสมัคร Passport ของประเทศคุณเพื่อขอข้อมูลที่แม่นยำและเป็นทางการเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม.