CSS ทำงานอย่างไร


CSS (Cascading Style Sheets) เป็นภาษาที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบและการจัดวางของเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเว็บ โดย CSS ทำงานอย่างไรมีขั้นตอนพื้นฐานดังนี้:

  1. เลือกองค์ประกอบ: ก่อนอื่นคุณต้องเลือกองค์ประกอบที่ต้องการจะกำหนดรูปแบบ เช่น แท็ก HTML, คลาส, หรือไอดี.
  2. กำหนดคุณสมบัติ: ใช้ CSS เพื่อกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ขององค์ประกอบนั้น เช่น สีพื้นหลัง, ขนาดตัวอักษร, ระยะห่างระหว่างข้อความ เป็นต้น.
  3. ชนิดของเลือกตั้ง: มีหลายวิธีในการเลือกองค์ประกอบ เช่น ใช้แท็ก HTML เป็นเลือกตั้ง, ใช้คลาสหรือไอดี เพื่อให้สามารถใช้คำสั่ง CSS ไปยังองค์ประกอบที่ต้องการ.
  4. กฎการสาธิต: เมื่อกำหนดคุณสมบัติใน CSS สามารถใช้กฎการสาธิต (selector) เพื่อเลือกองค์ประกอบที่จะต้องแสดงผลบนหน้าเว็บ เช่น ใช้ชื่อแท็ก, คลาส, หรือไอดี.
  5. ลำดับความสำคัญ: หากมีกฎการสาธิตหลายอันที่ใช้กับองค์ประกอบเดียวกัน CSS จะใช้ลำดับความสำคัญในการกำหนดรูปแบบ เช่น กฎการสาธิตที่มีความสำคัญมากกว่าจะถูกใช้ก่อน.
  6. ความสามารถในการสับเปลี่ยน: คุณสมบัติ CSS สามารถถูกสับเปลี่ยนหรือโหลดซ้ำได้หลายครั้ง หากคุณต้องการให้รูปแบบเฉพาะสำหรับหน้าเว็บหรือส่วนเฉพาะ.
  7. สร้างสไตล์: รวบรวมกฎการสาธิตและคุณสมบัติ CSS เข้าด้วยกันเป็นสไตล์ เพื่อให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเว็บมีการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอ.
  8. เชื่อมโยงกับหน้าเว็บ: เชื่อมโยงสไตล์ CSS กับหน้า HTML โดยใช้แท็ก <link> ในส่วนหัวของหน้า HTML เพื่อให้เว็บไซต์ได้รับค่าสไตล์ที่กำหนด.
  9. เพิ่มความสวยงามและเรียบเรียง: การใช้ CSS ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเว็บ และเพิ่มการเรียบเรียงของเนื้อหาให้ง่ายต่อการอ่านและการนำทาง.

เมื่อใช้ CSS ร่วมกับ HTML คุณจะสามารถกำหนดรูปแบบและการจัดวางของเนื้อหาในหน้าเว็บได้อย่างสร้างสรรค์และยืดหยุ่น.