ประโยชน์ ของรถไฟฟ้า EV กับ น้ำมัน ข้อดี ข้อเสีย

รถไฟฟ้า EV มีประโยชน์หลายด้านเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เรามาดูข้อดีและข้อเสียข [อ่านเพิ่มเติม..]