วิธีการทำงานของ Laravel อย่างละเอียดพร้อมติดตั้ง

Laravel เป็นเฟรมเวิร์ก (framework) สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บด้วยภาษา PHP ที่มีโครงสร้างและเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแอปพลิเคชันเว็บให้ง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง รวมถึงเป็นโครงสร้างที่เหมาะสำหรับการพัฒนาแบบ MVC (Model-View-Controller) ซึ่งช่วยให้การจัดการรหัสและหน้าเว็บเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและเป็นขั้นตอน ดังนั้นนี่คือขั้นตอนพื้นฐานในการทำงานของ Laravel พร้อมติดตั้ง:

 1. ติดตั้ง Composer: Laravel ใช้ Composer เป็นเครื่องมือจัดการแพ็คเกจ PHP จึงต้องติดตั้ง Composer ก่อน เข้าเว็บไซต์ https://getcomposer.org/ เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งตามคำแนะนำ.
 2. ติดตั้ง Laravel: เปิดหน้า Terminal หรือ Command Prompt และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Laravel ผ่าน composer global require laravel/installer
 3. สร้างโปรเจค Laravel ใหม่: เปิดหน้า Terminal หรือ Command Prompt และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างโปรเจค Laravel ใหม่
  codelaravel new my-laravel-app
  คำสั่งนี้จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ my-laravel-app และติดตั้งโครงสร้างของ Laravel ในโฟลเดอร์นั้น.
 4. เริ่มต้นการพัฒนา: เปิดโฟลเดอร์ของโปรเจค Laravel ในโปรแกรมที่คุณใช้สำหรับพัฒนา (เช่น Visual Studio Code) และเริ่มแก้ไขไฟล์ตามความต้องการของคุณ ไฟล์หลักที่คุณควรสนใจคือ:
  • routes/web.php: ไฟล์นี้ใช้กำหนดเส้นทาง (routes) ของแอปพลิเคชัน ที่กำหนดการเชื่อมโยง URL กับ Controller.
  • app/Http/Controllers: โฟลเดอร์นี้เก็บ Controller ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและโลจิกต่าง ๆ.
  • resources/views: โฟลเดอร์นี้เก็บไฟล์ View ที่ใช้ในการแสดงผลเว็บเพจ.
 5. เริ่มใช้งานแม่แบบ: Laravel มาพร้อมแม่แบบ (template) ที่ช่วยในการสร้างโครงสร้างของหน้าเว็บ เริ่มต้นการใช้งานแม่แบบจากไฟล์ resources/views/welcome.blade.php และไฟล์อื่น ๆ ในโฟลเดอร์ resources/views.
 6. การเรียกใช้ Route: Laravel ใช้เส้นทาง (routes) เพื่อกำหนดว่า URL จะถูกเชื่อมโยงไปยัง Controller ใด คุณสามารถกำหนดเส้นทางในไฟล์ routes/web.php
  codeRoute::get('/hello', 'HelloController@index');
  ในตัวอย่างนี้ HelloController@index คือ Controller ที่จะรับการเรียก URL /hello และแสดงผลผ่าน Controller method index.
 7. การทดสอบ: Laravel มีเครื่องมือการทดสอบให้ใช้งาน คุณสามารถเขียนการทดสอบสำหรับแอปพลิเคชันของคุณเพื่อตรวจสอบว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่.
 8. การรันแอปพลิเคชัน: เมื่อคุณพร้อมที่จะดูแอปพลิเคชันที่คุณสร้าง ใช้คำสั่งต่อไปนี้ใน Terminal เพื่อรันแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์ใน
  php artisan serve
  และเข้าถึงแอปพลิเคชันผ่าน URL http://localhost:8000 ในเว็บเบราว์เซอร์.

นี่คือขั้นตอนพื้นฐานในการทำงานของ Laravel พร้อมติดตั้ง หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแนะนำการใช้งาน Laravel คุณควรเรียนรู้เพิ่มเติมจากเอกสารทางเว็บของ Laravel https://laravel.com/docs.